Doma Csaba ev. ( a továbbiakban : Üzemeltető) ezúton tájékoztatja az általa üzemeltetett, http://www.ingatlanrosta.hu/ valamint a http://www.elado-ingatlan-szombathely.hu/ weboldalak látogatóit (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és elveiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Üzemeltető kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre:

  • Név

  • Cím

  • E-mail cím

  • Telefonszám

  • Egyéb elérhetőség / Skype, Messenger, Whatsapp stb./

 

Ezen adatok megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Üzemeltető nyilvántartsa és kezelje. Elérhetőségeinek és e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére Üzemeltető a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

Az adatkezelés célja:

Az adatok nyilvántartása az alábbi célok érdekében történhet:

  • általános tájékoztatás szolgáltatásokról

  • tájékoztatás aktuális ajánlatokról

  • közvélemény kutatás

  • ajánlások kérése

  • statisztikák öszzeállítása

A Látogató jogainak gyakorlása

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését. Ezen módosításokat a Látogató által korábban megadott e-mail címről az Üzemeltető e-mail címére küldött üzenet formájában teheti meg!

 

Irányelv:

„ Üzemeltető a tőle elvárható módon, különös figyelmet fordít a rendelkezésére álló adatok elektronikus támadás / adathalász / elleni védelmére.”